معرفی شرکت

شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران یک شرکت سهامی خاص است که  در زمینه سرمایه گذاری، خرید و فروش، اجاره و توسعه و تکمیل انواع موسسات تولیدی، صنعتی و معدنی و خدماتی خرید و فروش انواع اوراق بهادار، احداث، خرید، اجاره، فروش و واگذاری ساختمانها، ماشین آلات و تأسیسات فعالیت دارد .