سرمایه گذاری در خرید

توسعه انواع شرکتهای تولیدی

40 سال تجربه مدیریتی

حمایت از تولید و خدمات ایرانی

خدمات به شرکتهای نوآور ایرانی

طرحهای تجاری و تولیدی

سرمایه گذاری - تجارت - توسعه

گروه کارخانه های صنعتی و معدنی ایران ،فعالیتهای تجاری و واردات و صادرات کالاهای مختلف را براساس نیاز روز بازارهای داخلی و خارجی هدف گرفته است.