ششمین نمایشگاه شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته (IFEX 2022)

نمایشگاه شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته (IFEX2022) بزرگترین گردهمایی فعالین حوزه شیلات و آبزیان در ایران است. با توجه به سرمایه گذاری گروه در شرکت کارخانجات صنعتی ملایر و تولید انواع و اقطار طناب های صیادی، گروه برای اولین بار در این نمایشگاه شرکت نموده و به ارایه محصولات خود در این زمینه پرداخت.
نشستهای کارشناسی، مذاکرات با اتحادیه های صیادی استانهای مختلف، بررسی و آسیب شناسی سیاست های نهادهای حاکمیتی در حوزه صیادی و شیلات، دیدار با مشتریان و خریداران بالقوه این محصولات و معرفی گروه به عنوان یکی از فعالین این حوزه از اهم دستاوردهای ششمین نمایشگاه شیلات کشور بود.