سومین نشست مشترک مدیران ارشد گروه سرمایه گذاری آتیه

یکی از مهم ترین رویدادهایی که می تواند در حوزه کسب و کار یک هولدینگ باعث رشد و توسعه چشمگیر گردد، نشست های دوره ای مدیران شرکت های تابعه و عرضه توانمندی های و نیازمندیهای شرکت ها در این مجامع است که باعث خواهد شد تا بسیاری از احتیاجات شرکت های زیر مجموعه، از محل توانمندی های شرکت های هم گروه تأمین شود.

با چنین تدابیری، منافع بزرگ تری برای سهامداران تولید خواهد شد و به دلیل سهولت معاملات و تبادلات B2B درون گروهی به نسبت همین تعاملات با اشخاص ثالث بیرونی، ساختارهای تبادلی چابک تری نیز ایجاد خواهد شد و رونق خواهد یافت.

در این راستا، شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به عنوان یکی از بزرگترین هولدینگ های کشور، اقدام به برگزاری سومین نشست مدیران عامل شرکتهای تابعه در تاریخ 20 آذر ماه 1401 نمود.

در این جلسه که با حضور آقایان کاملان و جوکار (معاونین محترم اداری-مالی و حقوقی) و آقای نیلی و خانم شمسی (مدیران برنامه ریزی و امور مجامع شرکتها)، آقای مراد مند (فناوری اطلاعات)، آقای خانی (مالی) خانم طلوعی (روابط عمومی)، آقای امامی (حسابرسی)، از گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند و آقایان فخاری (پارسیلون)، آقای خوران (رسیندگی خاور)، آقای بخشیان (نساجی فومنات)، آقای کاظمی (کارخانجات صنعتی ملایر)، آقای صابری (آتیه سازان صنعت و معدن)، آقای اسفندیار (آسیا بافت بیستون)، و آقای مشایخی (گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران)، مدیران عامل شرکت های تابعه برگزار گردید، گزارش های عملیاتی توسط مدیران ارائه و توضیحات مربوطه داده شد.

همچنین به منظور ایجاد یکپارچگی و افزایش کارکرد سیستم نظارتی، نمایندگان شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با برشمردن توقعات این شرکت از شرکت های تابعه در حوزه های مختلف عملکردی، مالی و حسابرسی، روابط عمومی و تولید محتوای تخصصی، سیستم گزارش دهی، پیگیری های حقوقی و سایر جوانب مرتبط، توجه مدیران عامل شرکتها را به رعایت حداکثری این موارد جلب نمودند.

لازم به ذکر است جهت همسویی بیشتر مدیران این مجموعه، شرکت های تابعه برگزاری این نشست های دوره ای را برعهده گرفتند که گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به عنوان اولین برگزار کننده این سلسه نشست ها، میزبانی جلسه را بر عهده داشت.