حضور گروه کارخانجات در ششمین نمایشگاه صنعت شیلات IFEX 2022

در راستای همکاری گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران با

ادامه مطلب