Bizdrone
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

اخبـــــــار

جلسه تودیع و معارفه اعضاء هیأت مدیره شرکت فرآورده های ساختمانی

  مورخ 1399/09/19 جلسه تودیع و معارفه اعضاء هیأت مدیره شرکت فرآورده های ساختمانی (فراسا) در دفتر سرپرست شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران برگزار گردید. در این جلسه،

جلسه هیأت مدیره

جلسه هیأت مدیره گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران مورخ 1399/08/26 ساعت 10 صبح در دفتر سرپرست این شرکت آقای سیدمحمدحجازیان برگزار گردید. حاضرین در جلسه: آقایان حجازیان، لطیفی و

جلسه مشترک با شرکت آسیا بافت بیستون

 مورخ 99/08/24 ساعت 16 جلسه ای مشترک با شرکت آسیا بافت بیستون با حضور سرپرست شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران آقای سیدمحمد حجازیان و اعضاء هیأت مدیره شرکت

جلسه با شرکت صنعتی ملایر

در مورخ 99/08/05 ساعت 12 در خصوص روند اجرای قرارداد فیمابین شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران و شرکت صنعتی ملایر جلسه ای مشترک و با حضور جناب آقای

جلسه هیأت مدیره

جلسه هیأت مدیره شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران مورخ 99/07/28 ساعت 10:30 برگزار گردید. حاضرین در جلسه: آقایان حجازیان، لطیفی و ناصری.

جلسه امور مالی شرکتها

جلسه امور مالی شرکتها مورخ 99/07/22 ساعت 9 صبح در دفتر سرپرست شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران آقای حجازیان برگزار گردید. حاضرین در جلسه: آقایان مهندس حجازیان، کاظمی

جلسه امور مالی شرکتها

جلسه امور مالی شرکتها مورخ 1399/07/15 ساعت 8:30 صبح در دفتر سرپرست شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران آقای سیدمحمد حجازیان برگزار گردید. حاضرین در جلسه: آقایان مهندس حجازیان،

جلسه تودیع و معارفه

مورخ 1399/07/06 جلسه تودیع جناب آقای افشین احمدزاده و معارفه جناب آقای سیدمحمد حجازیان در دفتر مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند برگزار گردید.

بازدید از کارخانه صنعتی ملایر

در تاریخ 99/06/30 مدیرعامل شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران آقای افشین احمدزاده از کارخانجات صنعتی ملایر بازدید به عمل آوردند.

درباره گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران


شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران یک شرکت سهامی خاص است که در زمینه سرمایه گذاری، خرید و فروش، اجاره و توسعه و تکمیل انواع موسسات تولیدی، صنعتی و معدنی و خدماتی خرید و فروش انواع اوراق بهادار، احداث، خرید، اجاره، فروش و واگذاری ساختمانها، ماشین آلات و تأسیسات فعالیت دارد