Bizdrone
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

اخبـــــــار

جلسه امور حقوقی شرکتها

جلسه امور حقوقی شرکتها مورخ 99/05/13 ساعت 9 صبح در دفتر مدیرعامل شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران آقای افشین احمدزاده برگزار گردید. حاضرین در جلسه: آقایان مهندس احمدزاده،

جلسه امور مالی شرکتها

جلسه امور مالی شرکتها مورخ 99/04/31 ساعت 10 صبح در دفتر مدیرعامل شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران  آقای افشین احمدزاده برگزار گردید. حاضرین در جلسه: آقایان مهندس احمدزاده،

جلسه امور حقوقی شرکتها

جلسه امور حقوقی شرکتها مورخ 1399/04/23 ساعت 10 صبح در دفتر مدیرعامل شرکت گروه کارخانجات صنعت و معدن آقای افشین احمدزاده برگزار گردید. حاضرین در جلسه: آقایان مهندس احمدزاده، حجازیان،

جلسه امور مالی شرکتها

جلسه امور مالی شرکتها مورخ 99/04/17 ساعت 9 صبح در دفتر مدیرعامل شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران آقای افشین احمدزاده برگزار گردید. حاضرین در جلسه: آقایان مهندس احمدزاده،

جلسه هیات گروه کارخانجات

جلسه هیأت مدیره گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران مورخ 1399/04/019 ساعت 10 صبح در دفتر مدیرعامل شرکت آقای افشین احمدزاده برگزار گردید. حاضرین در جلسه: آقایان مهندس احمدزاده، لطیفی،

بازدید معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و امور شرکتهای گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

معاونت محترم برنامه ریزی،نظارت و امور شرکتهای گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند جناب آقای تبارقاسم مورخ 99/03/27  از شرکت گروه کارخانجات صنعتی معدنی ایران بازدید به عمل آوردند. در این

جلسه مشترک با شرکت کارخانجات صنعتی ملایر و شرکت ریسندگی و بافندگی خاور

جلسه مشترک با شرکت کارخانجات صنعتی ملایر و شرکت ریسندگی و بافندگی خاور مورخ 99/03/26 ساعت 10 صبح در دفتر مدیرعامل شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران آقای افشین

جلسه امور حقوقی شرکتها

جلسه امور حقوقی شرکتها مورخ 99/03/26 ساعت 9 صبح در دفتر مدیرعامل شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران آقای افشین احمدزاده برگزار گردید. حاضرین در جلسه: آقایان مهندس احمدزاده،

جلسه با حسابرس مستقل و بازرس قانونی

مورخ 99/03/24 جلسه مشترک با موسسه حسابرسی نوین نگر مانا در دفتر مدیرعامل شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران آقای افشین احمدزاده برگزار گردید. حاضرین در جلسه: آقایان مهندس

درباره گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران


شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران یک شرکت سهامی خاص است که در زمینه سرمایه گذاری، خرید و فروش، اجاره و توسعه و تکمیل انواع موسسات تولیدی، صنعتی و معدنی و خدماتی خرید و فروش انواع اوراق بهادار، احداث، خرید، اجاره، فروش و واگذاری ساختمانها، ماشین آلات و تأسیسات فعالیت دارد